Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Adresy stron internetowych informujących o PRO WL:

http://www.rpo.lubelskie.pl/

http://www.lawp.lubelskie.pl/

 

Numery telefonów/infolinii do Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie Województwa Lubelskiego oraz instytucji zajmujących się naborem wniosków (DSiRR UMWL w Lublinie, LAWP):

0-800-888-776
0-81-44-16-750
081-46-23-831
081-46-23-812

 

Adresy korespondencyjne w/w instytucji:

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO
Lublin, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin,

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

 loga RPO