What makes us different?
Comprehensive IT solutions and the company's
reliability in solving all problems from A to Z
IT systems

IT systems

assisting in managing companies and public administration bodies, various programming jobs

Creating Internet applications

Creating Internet applications

dedicated internet applications, professional website designs, counselling, service

IT outsourcing and technical support

IT outsourcing
and technical support

comprehensive maintenance of the entire IT infrastructure

Integrator and maker of low-current installations

Integrator and maker
of low-current installations

professional counselling, designing, building, ensuring security

Hosting

Hosting

own secure hosting platform: WWW, FTP, e-mail; domain registration and maintenance

Hardware and Software

Hardware and Software

cooperation with all major IT technology distributors

Szkolenie z CENTRALIZACJA VAT dla Administracji Publicznej

IMG 4869W dniu 16.09.2016 zorganizowaliśmy szkolenie pt. ,,CENTRALIZACJA VAT w Gminach''. Spotkanie było adresowane do skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi prawnymi i stanowiskiem Ministerstwa Finansów jednostka samorządu terytorialnego wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi jest jedynym podatnikiem VAT. Oznacza to, że jednostka nadrzędna rozlicza VAT ujmując dane z jednostek podległych, składa jedną deklarację VAT i tworzy jeden plik kontrolny JPK-VAT. Ostateczny termin wdrożenia zmian przypada na 1 stycznia 2017 r.

Na spotkaniu zostały poruszone m.in. następujące zagadnienia:

- Systemy MIKROBIT wspierające centralizację    

Sprzedaż
Rozliczenie Zakupu
Moduł Centralizacja VAT

- Modele wdrożeń:

Tryb pracy scentralizowany
Tryb pracy rozproszony 
Modele hybrydowe

Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Twoje pytania: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We are a partner of:

ms_partner_logoRMelzabdrakomtatonetDMZ