What makes us different?
Comprehensive IT solutions and the company's
reliability in solving all problems from A to Z
IT systems

IT systems

assisting in managing companies and public administration bodies, various programming jobs

Creating Internet applications

Creating Internet applications

dedicated internet applications, professional website designs, counselling, service

IT outsourcing and technical support

IT outsourcing
and technical support

comprehensive maintenance of the entire IT infrastructure

Integrator and maker of low-current installations

Integrator and maker
of low-current installations

professional counselling, designing, building, ensuring security

Hosting

Hosting

own secure hosting platform: WWW, FTP, e-mail; domain registration and maintenance

Hardware and Software

Hardware and Software

cooperation with all major IT technology distributors

Program Administratora Bezpieczeństwa Informacji (mABI)

zdjecie mABI

Program Administratora Bezpieczeństwa Informacji (mABI)
merytorycznie: podpowiada i kieruje nawet niezbyt zaawansowanego użytkownika w dziedzinie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od tego czy masz ABI-ego czy sam jako ADO (Administrator Danych Osobowych) spełniasz jego rolę, program pomaga kontrolować zbiory danych i operacje z nimi związane.

Aplikacja realizuje dwie podstawowe funkcje w zakresie obsługi przetwarzania danych osobowych w organizacji:mabi

  • umożliwia uporządkowanie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu wewnątrz organizacji
  • pozwala na utworzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych i obsługuje proces zarządzania tym rejestrem zapewniając przy tym automatyzację czynności składających się na ten proces.

We are a partner of:

ms_partner_logoRMelzabdrakomtatonetDMZ