What makes us different?
Comprehensive IT solutions and the company's
reliability in solving all problems from A to Z
IT systems

IT systems

assisting in managing companies and public administration bodies, various programming jobs

Creating Internet applications

Creating Internet applications

dedicated internet applications, professional website designs, counselling, service

IT outsourcing and technical support

IT outsourcing
and technical support

comprehensive maintenance of the entire IT infrastructure

Integrator and maker of low-current installations

Integrator and maker
of low-current installations

professional counselling, designing, building, ensuring security

Hosting

Hosting

own secure hosting platform: WWW, FTP, e-mail; domain registration and maintenance

Hardware and Software

Hardware and Software

cooperation with all major IT technology distributors

Aktualizacja systemów BeSTi@ oraz SJOBeSTi@

Firma MIKROBIT, wychodząc naprzeciw prośbom klientów, oferuje usługę aktualizacji serwerów SQL i oprogramowania na stacjach roboczych w związku z rekomendacją Ministerstwa Finansów dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa systemów.

Ze względu na zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft m.in. dla systemu Windows XP oraz MS SQL 2005 z końcem III kwartału 2015 r. planowana jest aktualizacja systemów BeSTi@ oraz SJOBeSTi@, która nie będzie współdziałać z w/w produktami. Aktualizacje podyktowane są w szczególności koniecznością wyeliminowania systemów, które z uwagi na brak aktualizacji stanowić będą poważne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników systemu BeSTi@.

Uruchamiając system BeSTi@ może pojawić się komunikat o potrzebie aktualizacji serwera SQL:
"Ministerstwo Finansów rekomenduje dokonanie możliwie jak najszybszego przejścia na platformy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa spełniające poniższe minimalne wymagania:
- MS Windows 7- system operacyjny stacji roboczej z zainstalowanym komponentem Microsoft.NET Framework w wersji 4.5,
- MSSQL Server 2008 R2 - serwer bazy danych,
- MS Windows Server 2008 R2 - system operacyjny serwera / o ile jest wykorzystywany/
Bez instalacji powyższych komponentów praca z systemami BeSTi@ nie będzie możliwa”.

Aktualizacja powinna być wykonana najpóźniej do końca września 2015r. Firma MIKROBIT wykonuje aktualizację serwera SQL, tak by spełniał w/w wymogi.

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (81 528 03 51) lub zgłoszenie w systemie http://pomoc.mikrobit.pl

We are a partner of:

ms_partner_logoRMelzabdrakomtatonetDMZ