What makes us different?
Comprehensive IT solutions and the company's
reliability in solving all problems from A to Z
IT systems

IT systems

assisting in managing companies and public administration bodies, various programming jobs

Creating Internet applications

Creating Internet applications

dedicated internet applications, professional website designs, counselling, service

IT outsourcing and technical support

IT outsourcing
and technical support

comprehensive maintenance of the entire IT infrastructure

Integrator and maker of low-current installations

Integrator and maker
of low-current installations

professional counselling, designing, building, ensuring security

Hosting

Hosting

own secure hosting platform: WWW, FTP, e-mail; domain registration and maintenance

Hardware and Software

Hardware and Software

cooperation with all major IT technology distributors

Zmiany w ochronie Danych osobowych

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez MIKROBIT dla właścicieli firm, kierujących jednostkami administracji publicznej oraz osoby, które na co dzień zajmują się ochroną danych osobowych.

Tematyka szkolenia obejmuje „Zmiany w ochronie Danych osobowych”, szkolenie poprowadzone będzie przez p. Roberta Żurakowskiego.

Robert Żurakowski od 2012r. pełni funkcję ABI MIKROBIT Sp. z o.o., jest programistą, projektantem i konsultantem systemów informatycznych od 1987r. Prowadził kilkanaście szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych, ukończył szkolenia związane z ochroną danych osobowych miedzy innymi dotyczące kontroli, uczestnik seminariów, konferencji naukowych oraz forów ADO/ABI.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 350 zł netto + 23% VAT. Faktura zostanie wystawiona po zgłoszeniu.

Cena szkolenia obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• materiały szkoleniowe – w wersji elektronicznej na mDysk,
• certyfikat,
• serwis kawowy z poczęstunkiem.

 

Godzina: 9:00 - 15.00 Data:  wtorek 16/12/2014 

 

 

Zmiany w Ochronie Danych Osobowych.
7 listopada sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2015 roku. Celem szkolenia jest stworzenie przesłanek dla zarządzających, do podjęcia właściwych decyzji wymuszonych przez nowelizację ustawy i pogłębione spojrzenie na ochronę danych osobowych, skutkujące lepszą jakością ochrony danych osobowych w zarządzanych przez uczestniczących w szkoleniu organizacjach jak też większą świadomością powinności i zagrożeń związanych z ich niedopełnieniem.

 

Agenda

 

Otwarcie i wprowadzenie


Skąd to prawo? – źródła prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, perspektywa kolejnych zmian, kontekst europejski.


Wprowadzenie pojęć koniecznych do rozumienia dalszych rozważań (dzięki temu osoby nie związane z tematyką ochrony danych osobowych, będą mogły nabyć wiedzę konieczną do rozumienia dalszych części szkolenia)

 

09.00-10.20

Przerwa kawowa

 

10.20-10.30

Jakie obowiązki spoczywają na Administratorze Danych

i grożące sankcje - porównanie obecnej i znowelizowanej ustawy.

Dopuszczalność przetwarzania (uprawnienie, upoważnienie, powierzenie, odbiorca danych).

Rejestracja zbiorów.

Obowiązek informacyjny.

Prawa osoby.

Środki bezpieczeństwa.

Zbiory sporządzane doraźnie.

Szczególna staranność ADO.

Uaktualnianie danych.

 

10.30-12.30

Przerwa na lunch

 

12.30-13.00

Przekazanie danych do państwa trzeciego.

Kontrola GIODO.

Ciągłość procesu ochrony.

Uwagi praktyczne.

 

13.00-14.00

Przerwa kawowa

 

14.00-14.10

Dyskusja i konsultacje.

14.10-15.00

 

 

potwierdzenie20141216.doc

 

Ilość miejsc ograniczona,

wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia podając dane kontaktowe 
uczestników i zajmowane stanowisko 
pod nr faksu (81) 536 90 18 
lub zgłoszenie pocztą email 
do czwartku 11 grudnia 2014 r. 
Osoba do kontaktu: Małgorzata Skrzypek
tel. 81 528 03 51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


  O miejscu spotkania poinformujemy bezpośrednio przed wydarzeniem osoby zainteresowanie.

Zapraszamy!

 Czy masz pytania lub komentarze?  Wyślij je pocztą e-mail pod adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We are a partner of:

ms_partner_logoRMelzabdrakomtatonetDMZ