What makes us different?
Comprehensive IT solutions and the company's
reliability in solving all problems from A to Z
IT systems

IT systems

assisting in managing companies and public administration bodies, various programming jobs

Creating Internet applications

Creating Internet applications

dedicated internet applications, professional website designs, counselling, service

IT outsourcing and technical support

IT outsourcing
and technical support

comprehensive maintenance of the entire IT infrastructure

Integrator and maker of low-current installations

Integrator and maker
of low-current installations

professional counselling, designing, building, ensuring security

Hosting

Hosting

own secure hosting platform: WWW, FTP, e-mail; domain registration and maintenance

Hardware and Software

Hardware and Software

cooperation with all major IT technology distributors

Obowiązek składania Jednolitego pliku kontrolnego dotyczy także samorządów

20 czerwca Ministers Finansów wydał interpretację ogólną, która potwierdziła konieczność wdrożenia JPK przez sektor samorządowy - do podmiotów, prowadzących księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, należy odpowiednio zastosować okresy przejściowe do wdrożenia JPK, jakie zostały przewidziane dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

We are a partner of:

ms_partner_logoRMelzabdrakomtatonetDMZ