Dodatkowe moduły [PL]

 • PRC - Rozliczanie czasu pracy
 • PRA - Planowanie i analiza zatrudnienia

Płace [PL]

System ewidencja i naliczanie płac jest elastyczny w zakresie dostosowywania właściwości eksploatacyjnych do potrzeb użytkownika. Korzystając z programu można całkowicie zautomatyzować proces naliczania płac, tworzyć różnego rodzaju dokumenty, zestawienia i zaświadczenia związane z wypłatą wynagrodzeń. Główne zadanie programu jak naliczanie wynagrodzeń i obsługa procesu raportowania lub przekazywania danych do ZUS, Urzędu Skarbowego i systemu Finansowo-Księgowego wykonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wysoki stopień parametryzacji Systemu Płace powoduje, że możliwe jest obliczenie wynagrodzenia według dowolnie ustalonych składników. W zakresie księgowym system może samodzielnie zbierać informacje płacowe na konta księgowe, zgodnie ze schematem księgowania przypisanym do poszczególnych składników w trakcie definiowania słownika składników z ich wzorami.

 • Możliwości Systemu Płace:

  • pełna ewidencja informacji potrzebnych do przetwarzania danych płacowych i współpracy z systemami zewnętrznymi
  • naliczanie list płac dla pojedynczych pracowników, jak również dla wybranych grup pracowników wg dowolnych kryteriów
  • możliwość generowania komunikatów ostrzegawczych w trakcie naliczania płac, ewentualnie uniemożliwienie zapisu dla konkretnych sytuacji
  • przypisywanie pracownikom składników płacowych na stałe lub określony czas
  • automatyczne wyliczanie średnich urlopowych i podstaw zasiłków i wynagrodzeń chorobowych
  • księgowanie składników wynagrodzeń, również w oparciu o zarejestrowane karty pracy pracowników na poszczególnych centrach kosztowych
  • dowolna ilość list płac w miesiącu dla pracownika
  • dowolne rodzaje składników wynagrodzeń, np. ryczałtowe, godzinowe, akordowe, procentowe, dniówkowe, kontrakty
  • możliwość wykonywania przelewów na różne konta bankowe, jak również wypłata w kasie
  • prosta obsługa pożyczek z KZP i funduszu remontowego w systemie płacowym, jak również współpraca z systemem obsługi pożyczek MIKROBIT
  • obsługa zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
  • wydruk pasków wypłat dla pracowników w układzie pionowym i poziomym, również na tajnych kopertach
  • możliwość definiowania list i zestawień dla rejestrowanych składników w podziale na parametry podawane w czasie naliczania wynagrodzeń, jak również z danych osobowych
  • możliwość definiowania formularzy płacowych i zaświadczeń
  • wydruk formularzy PIT z możliwością nadruku danych na gotowe formularze
  • wydruk karty zasiłkowej
  • możliwość definiowania dowolnych formatek wydruków
  • pełna współpraca z programem Płatnik ZUS w zakresie dokumentów rozliczeniowych
  • możliwość przeglądania i wydruku wynagrodzeń z poprzednich okresów, karty wynagrodzeń
  • niezależne przetwarzania dla miesiąca księgowego i podatkowego
 • Dodatkowy moduł - Karty Pracy:

  • pozwala szczegółowo rejestrować czas pracy, wynagrodzenia, procenty lub inne wartości  liczbowe w podziale na odpowiednie miejsca powstawania kosztów
  • gromadzi informacje potrzebne dla kont księgowych lub tabel księgowania w celu  prawidłowego zaksięgowania płac pracowników.
  • podczas rejestracji kart pracy wykorzystywane są składniki płacowe których budowa   pozwala na wyliczanie fragmentarycznych wartości liczbowych np. godzin czy wynagrodzeń złotówkowych na różnych miejscach powstawania kosztów
  • rejestracja odbywa się takim samym schematem jak jest opisany w rejestracji  wynagrodzeń systemu płacowego z wyłączeniem jednak osobowych składników  płacowych
   składniki do rejestracji kart pracy dostarczane są przy wybraniu odpowiednich    parametrów rejestracji z wpisanym zestawem składników lub kilkoma poszczególnymi składnikami
  • budowa wydruków i drukowanie naniesionych pozycji w kartach pracy odbywa się taką  samą metodą jaką zastosowano w systemie ewidencji i naliczania płac w opcji menu Listy płac; odpowiednik w kartach pracy to Zestawienia.

System współpracuje z:

 

 

Do pełnej współpracy zamów: drukarkę

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE