Program obsługi zleceń [OZ]

Przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji różnego rodzaju operacji: rejestracji dokumentów przyjęcia zlecenia i jego przebiegu oraz wystawianie dokumentów związanych z dana usługą.
Jeśli naszą działalnością są np. usługi serwisowe, jak w przypadku MIKROBIT. System posiada: Dokumenty serwisowe i Archiwum dokumentów, Przeglądy czasowe, Wysyłki do serwisów obcych, Dokumenty magazynowe, zawiera funkcje techniczne zamknięć (menu Sterowanie)
Współpracuje z modułami Sprzedaży, Gospodarki magazynowej.

Możliwości systemu:
 • dostęp do informacji pomocniczych dotyczących kontrahentów, oznaczeń kodowych  magazynów, materiałów, itp. używanych w przedsiębiorstwie

 • „Dokumenty przyjęcia” i „Pozycje dokumentu” pozwalają przeglądać prace zlecone serwisowi pod względem dokumentów

 • opcja „Archiwum” służy do przeglądania dokumentów zarchiwizowanych

 • raport z wykonywanych prac:

  • przedstawia pracowników serwisu, wartość jaką wypracowali w danym miesiącu i procent całości wypracowanej wartości. Wartości liczone są łącznie tzn. sumowane są zarówno pozycje usługowe jak i sprzętowe
  • przedstawia prace danego na rodzaj pracy, jednostkę miary i prace fakturowane i niefakturowane. W oknie znajdują się tez informacje o ilości według danej jednostki miary, wartości i procencie
  • przedstawia konkretne usługi czy towary, które weszły na daną pozycję
 • opcja „Karty pracy” pozwala drukować zestawienia zadań wykonanych przez danego pracownika w określonym okresie czasu. Zapisy generowane są podczas wprowadzania kosztowych pozycji dokumentu serwisowego. Do programu karty pracy przenoszone są pozycje usługowe i dojazdy

 • kontroluje stany magazynowe i nie dopuszcza do wprowadzenia indeksu, którego nie ma na magazynie

 • automatycznie generuje dokumenty REZ, oraz w momencie przeniesienia do archiwum dokumenty WZ lub RW. Wygenerowanie dokumentu rezerwacji powoduje zdjęcie odpowiedniej ilości danego towaru ze stanu dyspozycyjnego magazynu

 • automatycznie generuje faktury w oparciu o dokumenty serwisowe

 • posiada wgląd m.in. w stan kartotek magazynowych i w informacje o towarach