Export - Import danych [EXIMP]

Programy MIKROBIT stanowią zintegrowany pakiet i bez problemu przekazują między sobą dane. Oferujemy możliwość przeniesienia wszystkich niezbędnych danych pomiędzy systemami MIKROBIT dla każdego oddziału (lokali) danej organizacji. Przetwarzanie danych jest wykonywane w sposób sprawny.