HARMONOGRAM CZASU PRACY [HCP]

System Harmonogramu Czasu Pracy [HCP] przeznaczony jest do efektywnego zarządzania i gromadzenia informacji na temat czasu pracy, godzinach obecności, spóźnieniach i wypracowanych nadgodzinach wszystkich zatrudnionych osób w organizacji.

Rozliczanie czasu pracy zgodnie z grafikiem kontroluje czas pracy w odniesieniu do ustalonego harmonogramu godzinowego z wyszczególnieniem spóźnień i wcześniejszych wyjść. Schemat przedstawia pełny obraz czasu pracy pracowników z uwzględnieniem przerw, nadgodziny i punktualności. Ewidencja czasu pracy w odniesieniu do zaplanowanego harmonogramu, może odbywać się również w sposób indywidualny. System pozwala na przypisanie grafików grupom, zmianom i każdemu pracownikowi z osobna. Automatyczne generowanie harmonogramu na kolejne miesiące pracy zapewnia poprawność działania systemu przy minimalnym zaangażowaniu administratora.

 • System HCP mikroBIT to przede wszystkim :

  • kompleksowe planowanie
  • kontrolowanie
  • ewidencjonowanie
  • rozliczanie czasu pracy

 

Współpraca:

Oprogramowanie może pracować niezależnie wprowadzając bezpośrednio absencje (urlopy, zwolnienia lekarskie, dni wolne), jak i współpracować z programem Kadrowo-Płacowym mikroBIT, pobierając wszystkie potrzebne dane. Integracja z systemem umożliwia: automatyczne naliczanie godzin normatywnych, godzin nadliczbowych, godzin nocnych, godzin szkodliwych, absencji, pobieranie danych z kartotek osobowych, przesyłanie harmonogramów do systemu kadrowo-płacowego, jak również przesyłanie godzin nadliczbowych, nocnych. HCP pomaga w pełnym rozliczaniu urlopów, zwolnień, absencji każdego typu, automatycznie generując informacje w sporządzaniu harmonogramów i ewidencji czasu pracy.

System HCP dodatkowo może współpracować z urządzeniami, jakim są: rejestratory czasu pracy z kontrolą dostępu

Rejestrator czasu pracy i kontroler drzwi w jednym TSC103 to urządzenie posiadające bardzo wysoką funkcjonalność. Wbudowany kontroler dostępu i możliwość podłączenia czytnika zewnętrznego umożliwiają szerokie możliwości zastosowania.

VF380 to nowa generacja rejestratorów z twarzy, kart zbliżeniowych RFID oraz kodów. Zastosowano najnowszy algorytm ZK Face 7.0 oraz wydajną platformę ZEM810, co umożliwia zapamiętanie 200 szablonów twarzy, bez podziału na grupy. Osiągnięto czas weryfikacji mniejszy niż 1 sekunda. Zastosowany 3,0 calowy ekran dotykowy TFT znacznie ułatwia obsługę.

Funkcjonalności systemu HCP mikroBIT to m.in.:

 • obsługa kartoteki osobowej wszystkich pracowników
 • możliwość definiowania miejsc pracy, schematów pracy i indywidualnego kalendarza dla pracowników
 • pełna rejestracja czasów wejść i wyjść pracowników: służbowe, płatne, inne zdefiniowane przez użytkownika
 • zarządzanie i nadzór czytnikami
 • kontrola pracownika (kontrola dostępu)
 • szybkie i intuicyjne układanie harmonogramu czasu pracy
 • automatyczne układanie grafików z uwzględnieniem preferencji i optymalizacją nadgodzin (np. elastyczny czas prac, zwiększona długość okresów rozliczeniowych wg kodeksu pracy)
 • tworzenie i zarządzanie dowolnie skomplikowanymi harmonogramami czasu pracy obsługującymi wybrany system czasu pracy - podstawowy, zmianowy, równoważny, ruchomy, inny
 • indywidualne lub grupowe przydzielanie pracownikom wzorca harmonogramu
 • możliwość przeglądania i modyfikacji wynikowych harmonogramów
 • obsługa harmonogramu zespołu
 • ewidencjonowanie realnego czasu przebywania w firmie - obecności
 • ewidencjonowanie absencji: urlopów, zwolnień, zasiłków
 • kartoteka ewidencji czasu pracy 
 • ewidencjonowanie pracy w nocy i święta
 • ewidencjonowanie spóźnień względem zaplanowanego rozpoczęcia pracy
 • ewidencjonowanie wcześniejszych wyjść względem zaplanowanego zakończenia pracy
 • ewidencjonowanie nadgodzin względem zaplanowanego harmonogramu pracy i ich akceptacji
 • wydruki i raporty: listy obecności, grafiki (dla jednego pracownika, brygady, całego zakładu), harmonogramy i ewidencje dla pracownika, indywidualna karta rozliczeniowa, raporty czasu pracy, miesięczna indywidualna karta pracownika, bieżący stan pracowników

 

Dlaczego HCP firmy MIKROBIT?

 • rozwiązanie jest w pełni dostosowane do polskich realiów i jest zgodne z Kodeksem Pracy
 • wszystkie dane pracownicze są zabezpieczone i udostępniane tylko  osobom uprawnionym 
 • pracodawca otrzymuje bieżącą i rzetelną ocenę na temat jakości funkcjonowania firmy dzięki monitorowaniu wydajności pracowników, z uwzględnieniem: spóźnień, wyjść służbowych i prywatnych oraz przerw w  pracy
 • dane pracownicze są aktualizowane na bieżąco
 • zadowoleni pracownicy, dzięki dostępności do własnych grafików z możliwością definiowania preferencji czasowych
 • rozwiązanie posiada nowoczesny i wygodny sposób identyfikacji użytkowników dzięki współpracy z niezawodnymi urządzeniami: rejestratorami czasu pracy z Kontrolą Dostępu, karty zbliżeniowe
 • powiadomienia na e-mail – informujące o zmianie harmonogramu pracy