Dodatkowe moduły [PN]

  • PN01 - Kody Kreskowe

Wyposażenie

System umożliwia ewidencjonowanie składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych, które nie podlegają amortyzacji, ale są ewidencjonowane na potrzeby inwentaryzacyjne. Umożliwia prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej i ilościowej wyposażenia w użytkowaniu w podziale na kartoteki użytkowników grupowych i kartoteki osobistego wyposażenia pracowników, w zależności od sposobu skonfigurowania systemu dla potrzeb ewidencyjnych jednostki.

Możliwości systemu:

  • prowadzi szczegółową kartotekę wyposażenia w użytkowaniu,

  • wprowadzanie bilansu otwarcia dla poszczególnych użytkowników wyposażenia,

  • automatyczne generuje dokumenty dotyczące wydania wyposażenia z systemu Gospodarki Magazynowej i aktualizuje kartoteki,

  • półautomatyczne wystawia dokumenty dotyczące likwidacji lub zmiany miejsca użytkowania wyposażenia i ułatwia ich księgowanie oraz aktualizuje kartoteki,

  • generuje zbiorcze zestawienia obrotów według grup wyposażenia i ich użytkowników,

  • generuje polecenia księgowania do systemu Finansowo-Księgowego,

  • kompleksowo analizuje osobiste wyposażenie pracowników,

  • obsługuje kody kreskowe i czytnik (kolektor danych)

 

Moduł Kody kreskowe do Ewidencji Wyposażenia usprawnia i skraca czas a także ogranicza wydatki związane z procesem inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia. Moduł kody kreskowe integruje system informatyczny z systemem automatycznej identyfikacji oferując możliwość szybkiej i bezbłędnej identyfikacji środków trwałych i wyposażenia przy równocześnie niskich kosztach wdrożenia oraz eksploatacji. Polega na oznaczeniu środka trwałego /wyposażenia etykietą z kodem kreskowym zawierającym jego numer inwentarzowy. Inwentaryzacja dokonywana jest za pomocą kolektora danych, bądź też czytnika.

System współpracuje z:

 

 

Do pełnej współpracy zamów: czytnik kodów, kolektor danych, drukarka

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE