Rozrachunki Dewizowe [DW]

System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji operacji dewizowych: dokumentów SAD, faktur obcych przypisanych oraz nieprzypisanych do SAD-u, faktur eksportowych (w walutach obcych), wyciągów bankowych, innych dokumentów uzupełniających, rejestracji kontraktów, rozliczania różnic kursowych oraz ewidencji rozrachunków dewizowych.

System składa się z sześciu podstawowych modułów: Import, Eksport, Uzupełniające, Zapłaty, Kontrakty oraz Rozrachunki. Ponadto zawiera funkcje techniczne zamknięć, parametry (menu Sterowanie) oraz współpracuje z modułami Dane podstawowe i Administrator, a także opcjonalnie z programem sprzedaży (SP - przesyłanie faktur w walutach obcych) i modułem ewidencji finansowej (FK - generowanie dekretów z zarejestrowanych dokumentów).

Moduł Importu

zapewnia możliwość rejestracji SAD-ów i faktur zakupu, wydruku rejestru zakupu importowego (oraz pewne dodatkowe wydruki), rejestrację wartościową dokumentów PZ i obliczanie odchyleń oraz księgowanie (próbne i rzeczywiste) SAD-ów i faktur według dowolnie ustalonych wzorców księgowania (tabele księgowe). Nową opcją w module importu jest możliwość rejestracji braków z dokumentów PZ.

Moduł Eksportu

zapewnia rejestrację faktur sprzedaży, wydruk rejestru sprzedaży eksportowej oraz księgowania.

Moduł Uzupełniające

obsługuje dodatkowe dowolne księgowania oraz wykonuje funkcję przewalutowania.

Moduł zapłaty

obsługuje rejestrację i księgowanie wyciągów bankowych walutowych oraz złotówkowych.

Moduł Kontrakty

służy do prowadzenia ewidencji kontraktów.

Moduł Rozrachunki

przedstawia w różnych układach rozrachunki dewizowe nierozliczone oraz rozliczone.

Podczas wprowadzania danych do systemu użytkownik ma dostęp do różnego rodzaju informacji pomocniczych dotyczących kontrahentów, planu kont i używanych w przedsiębiorstwie oznaczeń kodowych zakładów, wydziałów, magazynów, zleceń, miejsc powstawania kosztów, itp.

System współpracuje z: