Rozliczenie zakupu [DS]

System Rozliczenie zakupu (DS) jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji dokumentów zakupu w podziale na stawki podatku VAT oraz na sposób rozliczania podatku naliczonego.

System dostarcza informacji o planowanych i zrealizowanych rozliczeniach faktur wystawionych przez dostawców. Współpracuje z systemami Gospodarka materiałowa i Systemem finansowo-księgowym (moduł rozrachunki) w celu informowania o dostawach rozliczonych, materiałach w drodze i dostawach niefakturowanych.

W systemie można prowadzić wiele rejestrów zakupu. Każda faktura identyfikowana jest przez symbol rejestru i nr kolejny w ramach rejestru. W celu kontroli daty wystawienia faktury z datą otrzymania jej system wymaga wprowadzenia obu dat. Ponadto użytkownik określa planowaną i rzeczywistą datę zapłaty.

Możliwości systemu:

 • Wystawianie dowolnych dokumentów sprzedaży - Faktura VAT, Dowód wydania, Paragon fiskalny oraz dokumentów korygujących,

 • Dowolna struktura numeracji faktur z podziałem numeru na części istotne dla analiz (np. dodatkowy podział na rejestry),

 • Dowolnie ustalana forma wydruku faktury,

 • Wystawianie faktur eksportowych (w dowolnych walutach), automatyczne przeliczanie wartości wg podanego kursu,

 • Wystawianie faktur dostaw wewnątrzwspólnotowych wraz z towarzyszącymi im dokumentami (specyfikacja dostawy, potwierdzenie odbioru towaru),

 • Wystawianie faktur wewnętrznych wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

 • Wystawianie faktur RR,

 • Obsługa cennika dla potrzeb sprzedaży w podziale na dowolne rodzaje cen z uwzględnieniem różnych wielkości opodatkowania i marży, możliwość automatycznego obliczania cen (np. wg kursu walut, marży, podatku VAT itp.),

 • Wystawianie dokumentów wydania z magazynu (z możliwością ich drukowania w dowolnej formie) oraz bieżąca aktualizacja stanów magazynowych,

 • Możliwość sprzedaży towarów w innych jednostkach miary niż ewidencjonowanych w magazynie z automatycznym przeliczeniem stanów i obrotu,

 • Możliwość sprzedaży towarów poniżej stanu ewidencyjnego w magazynie,