Przelewy bankowe [PB]

System Przelewy Bankowe może być eksploatowany niezależnie jako program wspomagający wystawianie przelewów bankowych w formie wydruków lub plików dyskowych w celu ich realizacji poprzez połączenie modemowe. Może ściśle współpracować po odpowiednim skonfigurowaniu z systemem Księgowości Budżetowej, Ewidencji i Naliczania Płac, Rozliczeniem Zakupu w zakresie pełnej obsługi wystawiania i realizacji przelewów bankowych. Dzięki integracji generowane są informacje finansowe na podstawie polecenia przelewów i ich dalszy eksport do dowolnych aplikacji bankowych. Nie ma konieczności powtarzania czynności wystawiania przelewów w systemach dziedzinowych.

przelewProgram daje możliwość rejestrowania wszystkich potrzebnych użytkownikowi danych o wystawianym przelewie bankowym, jego realizację w formie pliku dyskowego, lub standardowego blankietu przelewu, jeżeli jest on realizowany na drukarce, umożliwia też śledzenie historii realizacji przelewów.


Możliwości programu:
 • na podstawie wprowadzonych danych możliwe jest uzyskanie standardowych zestawień dotyczących zaksięgowanych przelewów bankowych

 • parametryzacja podstawowych danych, duża elastyczność i pewien stopień automatyzacji systemu w zakresie wprowadzania oraz emitowania danych, zapewnia sprawne wdrożenie i eksploatacje systemu

 • tworzenie polecenia przelewu dla kontrahentów zarejestrowanych i nie zarejestrowanych w kartotece kontrahentów, z różnych kont bankowych, które może posiadać użytkownik

 • obsługa wielu kont bankowych jednego kontrahenta

 • zatwierdzanie i wstrzymywanie przelewów

 • tworzenie grup przelewów (tzw. paczek przelewów)

 • realizacje jednego przelewu lub paczki przelewów w postaci papierowych formularzy polecenia przelewu lub w formie elektronicznej (plików dyskowych)

 • ponowną realizację przelewów i paczek przelewów

 • śledzenie poszczególnych etapów przelewu od momentu jego rejestracji do mementu jego realizacji oraz ewentualnych realizacji ponownych

 • zabezpieczenie danych przed ingerencją osób nieupoważnionych za pomocą systemu haseł i poziomów dostępu ustalonych przez użytkownika

 • współpraca z aplikacjami bankowymi

 • raportowanie bieżącej sytuacji płatniczej (wg dat, wg kontrahentów).

 • sporządzanie wydruków informacyjnych