Obsługa salonu [OS]

Obsługa salonu - system przeznaczony do zarządzania salonem i kompleksowej obsługi klienta (salonu fryzjerskiego, itp.).

Składa się ze współpracujących ze sobą modułów:

 • Rezerwacji

 • Sprzedaży

 • Magazynu

Szeroka funkcjonalność gwarantuje kompleksowe zarządzanie w zakresie: planowania czasu pracy, rozliczania usług, pełnej kartoteki pracowników i klientów, tworzenia raportów.

Dostosowujemy nasz system również pod specjalne wymagania użytkowników o każdym profilu działalności.

 

Możliwości systemu:
 • Moduł rezerwacji:
  • Kartoteka klientów
  • Kartoteka pracowników
  • Kartoteka usług
  • Opracowanie grafików pracy dla pracowników
  • Rezerwacja usług dla klienta
  • Rejestracja wejścia klienta i zakończenie usługi
  • Rozlicznie czasu pracy fryzjerów
  • Przypominanie o zaplanowanej wizycie
  • Możliwość zestawienia przypadających urodzin bądź imienin zarejestrowanych klientów
  • Analiza klientów pod kątem poprzednich wizyt
 • Moduły sprzedaży oraz magazynu:

  • Kartoteka towarów i materiałów
  • Rozszerzenie kartoteki usług o standardowe zużycie materiałów dla każdej usługi
  • Stosowanie różnych kategorii pracowników dla świadczonych przez salon kategorii usług (np. dla fryzjera w zakresie strzyżenia i farbowania)
  • Możliwość stosowania cen usług w zależności od kategorii pracownika
  • Podczas zakończenia usługi możliwość wystawienia paragonu bądź faktury dla klienta
  • Rozliczenie zużytych materiałów do wykonanej usługi
  • Prowadzenie rejestru sprzedaży
  • Prowadzenie magazynu towarów i materiałów
  • Sprzedaż pozycji z magazynu również przy użyciu czytnika kodów kreskowych
  • Analizy sprzedaży pod kątem klientów, zrealizowanych usług, pracowników realizujących usługi
  • Rozliczenie czasu realizacji poszczególnych usług przez poszczególnych pracowników
  • Raport z rozliczenia zużytych materiałów
  • Dostęp do aktualnego stanu magazynu
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu