Dodatkowe moduły [BPL]

 • PLC Karty Pracy i Koszty Wagowe
 • PLE Emerytury i Renty
 • PLZ Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
 • PLU Szczegółowa Ewidencja Umów Zleceń

Płace [BPL]

System ewidencja i naliczanie płac jest elastyczny w zakresie dostosowywania właściwości eksploatacyjnych do potrzeb użytkownika. Korzystając z programu można całkowicie zautomatyzować proces naliczania płac, tworzyć różnego rodzaju dokumenty, zestawienia i zaświadczenia związane z wypłatą wynagrodzeń.

Możliwości systemu:  

 • comiesięczne naliczenie płac i wydruk list wypłat oraz pasków płacowych
 • obsługa dowolnego systemu wynagradzania, wypłat z dołu i z góry, wynagrodzeń miesięcznych, godzinowych, akordowych, wszelkich dodatków i potrąceń a także umów zleceń o dzieło.
 • automatyczne naliczanie wynagrodzeń za okresy choroby i urlopu
 • pełna obsługa zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem progów podatkowych, ulg, kosztów uzyskania i decyzji o zaniechaniu podatków.
 • wydruk PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-4
 • tworzenie dowolnych wydruków z uwzględnieniem wszelkich danych pracowników, np. zaświadczenie o dochodach lub karta wynagrodzeń
 • prowadzenie kartoteki personalnej, która zawiera przede wszystkim stałe informacje płacowe jak np. stawka osobistego zaszeregowania z możliwością dopisywania dodatkowych pól w zależności od potrzeb użytkownika
 • możliwość instalacji samodzielnej systemu bądź w powiązaniu z programem: Kadry lub Księgowość budżetowa
 • pobieranie danych (np. czasu pracy, absencji) z systemu Kadry
 • księgowanie płac i narzutów na konta z pełną analizą księgową
 • automatyczne rozliczanie: RCA, RZA, RSA, DRA z łączeniem wypłat z dwóch ostatnich miesięcy księgowych
 • w zakresie księgowym system może zbierać informacje płacowe na konta księgowe, zgodnie ze schematem księgowania przypisanym do poszczególnych składników w trakcie ich  definiowania
 • informacje płacowe przechowywane na nośnikach komputerowych w postaci kartotek  miesięcznych
 • system prowadzi tzw. kartotekę historyczną. Użytkownik może decydować o treści tej kartoteki oraz które składniki chce przepisać z kartoteki miesięcznej. Informacje  z kartoteki historycznej dostępne są w trakcie rejestracji i emisji danych płacowych

System współpracuje z:

 

 

Do pełnej współpracy zamów: drukarkę

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE