Dodatkowe moduły [BPR]

 • PRC - Rozliczanie czasu pracy
 • PRA - Planowanie i analiza zatrudnienia

Kadry [BPR]

System przeznaczony jest dla jednostek administracji publicznej. Wdrożenie systemu umożliwia  znaczne usprawnienie funkcjonujących dotychczas systemów ewidencyjnych.
System zawiera pełny zakres informacji o pracowniku obejmujący ponad 100 różnych danych personalnych pogrupowany został wg następujących zagadnień:

 • dane osobowe

 • absencja

 • kwalifikacje

 • nagrody i kary

 • historia pracy

 • wartości pomocnicze

 

"Wartości pomocnicze" są dodatkową funkcją systemu dającą użytkownikowi możliwość poszerzania zakresu informacji o pracowniku o dodatkowe informacje dowolnego typu.
Na podstawie wprowadzonych danych o pracownikach możliwe jest wykonanie różnego rodzaju zestawień i analiz statystycznych. System wylicza automatycznie stany zatrudnienia w trzech wariantach: 

 • w skali rocznej

 • przeciętne w miesiącu

 • na określony dzień

 

Wbudowany w system edytor raportów umożliwia definiowanie dowolnych stałych formularzy, które mogą być drukowane dla wybranych pracowników.

System współpracuje z: