Koncesje Transportowe [BEKT]

System, który ewidencjonuje wydane koncesje transportowe. Dotyczy wydanych licencji i wypisów.

Możliwości systemu:

 • oprócz przechowywania danych licencjonobiorcy i obszaru prowadzenia przewozów, program przechowuje informacje o licencji:
  • typ koncesji:
   • krajowy transport drogowy osób
   • transport drogowy taksówką
   • krajowy transport drogowy rzeczy
   • międzynarodowy transport drogowy osób
   • międzynarodowy transport drogowy rzeczy
  • nr licencji
  • data udzielenia i data ważności
  • seria i numer licencji
 • do poszczególnych licencji prowadzona jest ewidencja pojazdów, na które udzielona jest licencja
 • drukowanie licencji, a także wykaz wydanych licencji i wypisów
 • dane możemy sortować/wyszukiwać wg:
  • numeru licencji,
  • typu koncesji,
  • daty udzielenia