Koncesje Alkoholowe [BEKA]

System umożliwia ewidencję zezwoleń wydawanych dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Program składa się z trzech modułów:

 • wnioski
 • decyzje
 • ustawienia

 

Możliwości systemu:

 • ewidencja wniosków służy do gromadzenia informacji o firmie ubiegającej się o koncesje na sprzedaż piwa, wina lub innych alkoholi.

Wypełniając wniosek podawane są informacje:

  • data złożenia wniosku
  • słownikowa wartość, jakiego typu koncesji dotyczy wniosek
  • dane osobowe wnioskodawcy
  • dane lokalu, w którym będzie sprzedawany alkohol
  • dane magazynu, w którym alkohol jest przechowywany
  • dane wspólników, właścicieli
  • informacje dodatkowe o wnioskodawcy/wniosku
 • w przypadku, gdy Urząd użytkuje system Mikrobitu  Działalność Gospodarcza, a wnioskodawca ma zgłoszoną działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie, to dane jego zostaną zaczytane z systemu automatycznie

 • ewidencja decyzji to przede wszystkim informacje o wydanych koncesjach, ich dacie wydania, rodzaju koncesji i czasie obowiązywania. W decyzjach naliczane są opłaty za wydanie koncesji, ewidencjonujemy wpłaty. Można wydrukować:

  • wykaz zezwoleń na dzień
  • wykaz dłużników
  • zaświadczenie wpłaty opłaty za koncesję
 • występuje formularz do sporządzania własnych wydruków

 • wykaz lokali, w których sprzedawany jest alkohol dostępny jest w module ustawienia. Oprócz informacji o lokalu, zawiera zestawienie ilości punktów sprzedaży