Ewidencja działalnosci gospodarczej [BRD]

System Ewidencji Działalności Gospodarczej umożliwia rejestrowanie wszystkich wymaganych  danych o podmiocie gospodarczym: prowadzenia rejestru danych aktualnych i archiwalnych, drukowanie zaświadczeń o wpisach, zmianach i rezygnacjach z prowadzenia działalności gospodarczej i innych dokumentów. W trakcie ustalania parametrów systemu wypełniane są tzw. słowniki zakładowe zawierające dane organizacyjne użytkownika oraz ogólne informacje charakterystyczne dla całego urzędu.

 
Możliwości systemu:

Rejestracja nowego podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy)

 • dane ewidencyjne (numer kolejny w kartotece, kolejny w roku, data wpisu)
 • dane imienne i adresowe wnioskodawcy
 • oznaczenie podmiotu gospodarczego i dane adresowe siedziby
 • dane imienne pełnomocników
 • określenie przedmiotów działalności gospodarczej
 • (wg. klasyfikacji PKD) ze wskazaniem głównego przedmiotu działalności
 • dane adresowe miejsc prowadzenia działalności

Zmiana danych podmiotu gospodarczego

 • wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej,
 • automatyczny wydruk stosownych zaświadczeń (o wpisie, zmianie)
 • rejestracja danych archiwalnych
 • tworzenie ankiety o stanie podmiotów gospodarczych za dowolny okres

 

Wyszukiwanie:

 • wg numeru ewidencyjnego (kolejnego w kartotece)
 • wg numeru rocznego (kolejnego w roku)
 • wg oznaczenia podmiotu gospodarczego
 • wg daty wpisu, zmiany lub rezygnacji
 • wg głównego przedmiotu działalności gospodarczej

 

Funkcje dodatkowe:

 • rejestracja rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej
 • drukowanie zaświadczeń,
 • zabezpieczenie danych przed ingerencją osób nieupoważnionych za pomocą systemu haseł i poziomów dostępu ustalanych przez użytkownika
 • sporządzanie wydruków informacyjnych