Dodatki mieszkaniowe [BDM]

Program przeznaczony jest do ewidencji, obliczania i obsługi spraw związanych z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych. Umożliwia dokumentowanie wypłaconych dodatków z podziałem na poszczególne grupy, np. okres, zarządca, itp.. Składniki dodatku i warunki jego przyznania są obliczane automatycznie, na podstawie zmiennych określanych przez użytkownika.

 

Możliwości systemu:

1. Wnioski — ewidencja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Moduł zawiera:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • parametry lokalu,
 • wykaz osób zamieszkałych w lokalu,
 • deklaracje o dochodach,
 • obliczanie wysokości dodatku bez konieczności wprowadzania wniosku,
 • wystawianie decyzji do wprowadzonego wniosku.

 

2. Decyzje

 • wystawianie decyzji do wprowadzonych wcześniej wniosków,
 • drukowanie wystawionych decyzji: przyznających, odmownych, wstrzymujących, wznawiających i zmieniających.

 

3. Raporty — tworzenie przejrzystych raportów i zestawień:

 • wykaz decyzji wydanych w miesiącu,
 • wykaz decyzji obowiązujących w okresie.

Raporty mogą zawierać decyzje wstrzymane, możliwe jest również  filtrowane wg zarządców, banku i sortowane wg nazwisk lub numeru wniosku.

 

4. Ustawienia

 • wykaz zarządców, banków,
 • stawienia parametrów koniecznych do obliczenia dodatku,
 • edycja wzorów decyzji,
 • edycja sposobu naliczenia dodatku mieszkaniowego

System współpracuje z: