Dodatkowe moduły [BPD]

 • Mikropesel
 • Export do GUS
 • Kody Kreskowe
 • System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich (SWRK)

System podatkowy [BPD]

System Podatkowy - wspomaga pracę Urzędów w zakresie wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz  podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. Umożliwia prowadzenie ewidencji podatkowej, ewidencji finansowej z naliczaniem wymiaru podatku i uwzględnieniem prowadzenia przypisów i odpisów oraz wpłat a także ich księgowaniem zgodnie z wymogami Ordynacji podatkowej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Możliwości systemu:
 • generowanie rejestrów wymiarowych, zestawień zbiorczych, kontokwitariuszy, nakazów płatniczych, dzienników obrotów, dowodów wpłat podatku, zawiadomień, potwierdzeń odbioru nakazów oraz wiele innych przewidzianych wymogami sprawozdawczymi, a także potrzebami własnymi

 • możliwość drukowania tytułów wykonawczych (na gotowym formularzu lub z drukiem formularza)

 • możliwość drukowania dowodów wpłat z kodem kreskowym oraz wczytywanie wpłat za pomocą czytnika (moduł: Kody Kreskowe)

 • tworzenie i wydruk różnorodnych zaświadczeń, o niezaleganiu w podatku, wysokości zaległości, o stanie majątkowym, i inne

 • wyliczanie skutków finansowych

 • tworzenie rejestrów przypisów, odpisów

 • obsługa ulg ustawowych, zwolnień ustawowych, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, a także inne wg potrzeb użytkownika

 • generowanie zestawień zaległości i nadpłat

 • kontrola i aktualizacja danych na podstawie danych z ewidencji ludności MIKROPESEL-a (moduł: Mikropesel)

 • możliwość automatycznego generowania przypisów odsetkowych, kosztów, opłat prolongacyjnych w momencie wpłat, umorzeń rat z odsetkami, czy tylko odsetek

 • przenoszenie zaległości na hipotekę, a w podatku od środków transportowych na zastaw

 • możliwość ewidencjonowania przypisów i wpłat sołtysów

 • możliwość naliczenia podatku za lata wcześniejsze, itp.

 • możliwość exportu pliku danych do GUS ( moduł: Export do GUS)

 

Moduł Kody Kreskowe

umożliwia wykorzystanie kodów kreskowych w celu identyfikacji i przetwarzania danych dotyczących płatników, kwot zobowiązań, terminów płatności, rat. Skrócony zostaje czas pracy inkasenta, który nie musi wypełniać dowodów wpłat (wszystkie dane o podatniku i wpłacie, której dokonuje zawarte są w kodzie kreskowym), operatora – szybkie wprowadzanie dokumentów, które wymagają jedynie zatwierdzenia po wczytaniu kodu. Rozliczenie sołtysów (inkasentów) odbywa się automatycznie po wprowadzeniu wszystkich dokumentów danego inkasenta. Jednocześnie usprawnia się spływ należności, co znacznie wpływa na poprawę płynności finansowej.

Możliwości systemu:
 • możliwość drukowania dowodów wpłat z kodem kreskowym oraz wczytywanie wpłat za pomocą czytnika

 • automatyczna identyfikacja i przetwarzanie danych dotyczących płatników, kwot zobowiązań, terminów płatności, rat

 • automatyczne rozliczenie inkasentów po wprowadzeniu wszystkich dokumentów

 • kod może być odczytany przez różnego rodzaju czytniki ręczne lub stacjonarne, współpracujące z komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie

 

Moduł Mikropesel

Umożliwia kontrolę i aktualizacji danych w Systemie Podatkowym na podstawie danych z ewidencji ludności MIKROPESEL-a:

 • pełny podgląd danych aktualizacyjnych i aktualizowanych

 • export wybranych danych z programu MIKROPESEL

 • import danych do Systemu Podatki uruchamiany z kartoteki podatników

 • przeglądarka porównująca dane

 • wyszukiwanie danych według różnych kryteriów, wg klucza: PESEL, Imię, Nazwisko, NIP