Dodatkowe moduły [BSO]

 • BSO01 - Gospodarka Gruntami

System opłat [BSO]

Program przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji operacji finansowych związanych ze spłatami zobowiązań za dzierżawy i użytkowanie wieczyste, opłaty za czynsze i innego rodzaju zobowiązania pieniężne (do 99 rodzajów opłat). Umożliwia wielopłaszczyznowe działania związane z wymiarem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłatach, saldach, zaległościach itp. Udostępniona jest funkcja sporządzania informacji, zestawień i raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika modułu i sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

 

Możliwości systemu:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych wraz z możliwością zastosowania analityki dla poszczególnych użytkowników wieczystych, dzierżawców, itp.

 • system obejmuje rejestrację: zobowiązań, zobowiązań płatników, rat i wpłat (przykładowo wg nazwy, numeru, danych)

 • wprowadzanie przypisów i ich rozliczanie w dowolnych rejestrach (np. mandaty, różne opłaty) z możliwością wprowadzenia wielu terminów płatności

 • prowadzenie dowolnych zobowiązań, wadiów z kartoteką bankowych odsetek i ich rozliczanie

 • wprowadzanie gotówkowych i bezgotówkowych wpłat i wypłat do przypisów jak również bez przypisów oraz możliwość wydruku różnych blankietów z zastosowaniem kodów kreskowych

 • wydruki dzienników operacji, dowolnych zestawień dla dowolnych wydruków, rozliczeń zobowiązań i należności tj. nierozliczonych, przeterminowanych, nadpłat

 • prowadzenie kartotek różnych dokumentów wysyłanych na podstawie rozliczeń np. upomnień, tytułów wykonawczych

 • szeroki zakres wydruków: wykaz naliczeń dla rat, wykaz przypisy-odpisy za okres, wykaz wpłat za okres, wykaz zaległości i nadpłat, itp.

 • wydruk faktur i dowodu wpłaty

System może współpracować z modułem Gospodarka Gruntami, który:

 • dedykowany jest Wydziałom Geodezyjnym, Starostwom Powiatowym z przeznaczeniem do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z nimi związanymi

 • uzupełnia System Opłat o stronę geodezyjną usprawniając administrowanie, gospodarowanie oraz zarządzanie gruntami i budynkami.

Ewidencja obejmuje:
 • obręb geodezyjny,
 • nr jednostki rejestracyjnej
 • nr akt
 • nr arkusza
 • nr działki
 • adres działki
 • księga wieczysta
 • ..
 • System umożliwia wydruk: ewidencji gruntów, wykazu ostatniej ekspertyzy gruntów

 • w celu usprawnienia wyszukiwania informacji program posiada opcję „szybkiego wyszukiwania”. Umożliwione jest również sortowanie informacji  po każdej pozycji lub według własnego klucza

System współpracuje z:

 

 

Do pełnej współpracy zamów: czytnik kodów, drukarkę

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE