Oprogramowanie na zestaw inkasencki

System mikroWoda MIKROBIT jest programem dedykowanym na urządzenia mobilne wspomagającym prace inkasenta w terenie. Pozwala ewidencjonować opłaty licznikowe, tworzyć naliczenia, rejestrować awarie wodomierzy oraz wystawiać faktury, a następnie przesyłać te dane do systemu Rozliczenia Zużycia Wody i Ścieków MIKROBIT pracującego na komputerze stacjonarnym.


Możliwości systemu:

 • Logowanie do programu – zabezpieczenie przez niepowołanym dostępem

 • Dowolna ilość użytkowników na urządzeniu

 • Rejestrowanie stanów liczników

 • Wystawienie faktury przelewowej, lub gotówkowej

 • Możliwość zmiany formy płatności po wydruku faktury

 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę

 • Możliwość ponownego wydruku dowolnej faktury

 • Wydruk dowolnej informacji z urządzenia, np. nie zastałem Państwa w domu.., proszę o kontakt pod nr tel., itp.

 • Wydruk potwierdzenia wpłaty – odcinek dla Banku, poczty, wg uznania

 • Formularz potwierdzenia przyjęcia gotówki dla inkasenta – kwitariusz inkasenta

 • Raportowanie inkasenta – wydruk podsumowania trasy, który zawiera wystawione faktury przelewowe, faktury gotówkowe, podsumowanie trasy wg stawek, należności przeterminowane – dla konkretnej trasy lub zbiorczo

 • Uwzględnienie różnych rodzajów opłat: abonament, ankiety (tzw. ryczałty), liczniki i nieczystości

 • Uwzględnienie zmian cen danych stawek w czasie

 • Możliwość uwzględnienia oraz pobierania przez inkasenta zaległości z okresów poprzednich

 • Możliwość rozliczania odbiorcy z podlicznikami oraz dowolna ich konfiguracja w układzie licznik główny – podlicznik

 • Możliwość rozliczania odbiorcy z kilkoma punktami poboru

 • Możliwość tworzenia naliczeń bez wystawiania faktury – tzw. odczyty pośrednie

 • Możliwość anulowanie błędnie wprowadzonych odczytów

 • Dowolność wyszukiwania odbiorcy – po nipie, adresie, nazwisku, itp.

 • Możliwość pobierania dowolnej kwoty zaległości od odbiorcy wraz z odsetkami

 • Możliwość wpisanie dowolnego komentarza przez inkasenta przy danym liczniku

 • Ewidencjonowanie awarii wodomierzy

 • Możliwość dodania dowolnej ilości tras dla inkasenta

 • Możliwość modyfikacji wydruków, w tym faktury

 • Możliwość drukowania kodów kreskowych na fakturach

 • Mechanizmy kontrolne zabezpieczające przed wprowadzeniem stanu mniejszego niż poprzednio

 • Zarządzanie kopiami bazy danych i ich historią

 • Pełna integracja z systemem Rozliczania Zużycia Wody I Ścieków