Rejestr umów [BRU]

System umożliwia swobodny przepływ informacji pomiędzy ewidencją umów i ewidencją zamówień publicznych oraz związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych.


Możliwości systemu:

  • bezpośrednio powiązany  z klasyfikacją i strukturą wydatków budżetu Miasta

  • funkcja realizacji umowy

  • dokładne planowanie płatności z wyznaczaniem kwoty

  • funkcja realizacji płatności

  • bezpośrednio powiązany z systemem rozliczenie zakupu i finansowo-księgowym

  • automatyczne księgowanie, zaangażowanie wydatków na odpowiednich kontach pozabilansowych z podziałem na zaangażowanie roku bieżącego i lat następnych oraz tworzenie analityki budżetowej. Dekrety o planowanych i faktycznych płatnościach można wysyłać do FK

  • generowanie wydruku z rejestru umów z zastosowaniem wybranych przez użytkowników filtrów