Przelewy Bankowe [BPB]

System może być eksploatowany niezależnie, jako program wspomagający wystawianie przelewów bankowych w formie wydruków z drukarki lub plików dyskowych w celu ich realizacji poprzez połączenia. Może ściśle współpracować z system Księgowości Budżetowej, Ewidencji i Naliczania Płac- w zakresie pełnej obsługi wystawiania i realizacji przelewów bankowych.

Program daje możliwość rejestrowania wszystkich potrzebnych użytkownikowi danych o wystawianym przelewie bankowym, jego realizację w formie pliku dyskowego (o ile istnieje opis takiego pliku), lub standardowego blankietu przelewu, jeżeli jest on realizowany na drukarce z możliwością śledzenie historii realizacji przelewów.

Na podstawie wprowadzonych danych możliwe jest uzyskanie standardowych zestawień dotyczących zaksięgowanych przelewów bankowych.

 

Możliwości programu:

  • tworzenie polecenia przelewu dla kontrahentów zarejestrowanych i nie w kartotece kontrahentów, z różnych kont bankowych, które może posiadać użytkownik

  • obsługa wielu kont bankowych jednego kontrahenta (bez konieczności dopisywania kontrahenta pod nowym numerem)

  • zatwierdzanie i wstrzymywanie przelewu

  • tworzenie grup przelewów (tzw. paczek przelewów)

  • realizację jedynego przelewu lub paczki przelewów w postaci papierowych formularzy polecenia przelewu lub w formie elektronicznej (plików dyskowych)

  • ponowną realizację przelewów i paczek przelewów

  • śledzenie poszczególnych etapów przelewu od momentu jego rejestracji do momentu jego realizacji oraz ewentualnych realizacji ponownych

  • zabezpieczenie danych przed ingerencją osób nieupoważnionych za pomocą systemu haseł i poziomów dostępu ustalanych przez użytkownika

  • sporządzanie wydruków informacyjnych