Zakup karta serwsowa

 

Zamów Kartę serwisową, która zapewni Tobie ulgowe stawki na usługi IT: wdrożenie , szkolenie , nadzór oraz gwarantuje otrzymywanie nowych wersji systemów bezpłatnie

 

Co to jest Karta Serwisową?   
Karta Serwisowa - umowa warunków i zasad współpracy pomiędzy MIKROBIT a Zamawiającym (użytkownikiem legitymującym się licencją na posiadane oprogramowanie naszego autorstwa). Zawarta jest na czas nieokreślony - rozliczana w cyklu rocznym od 01.10 do 30.09 roku następnego.

MIKROBIT zobowiązuje się wobec użytkownika Karty Serwisowej:

  • do bezpłatnego przekazywania nowych wersji posiadanego oprogramowania (płatności podlega tylko instalacja i szkolenie według ulgowych stawek)
  • do bezpłatnych, krótkich konsultacji w zakresie problemów związanych z  eksploatacją licencjonowanych systemów autorstwa MIKROBIT w formie telefonicznej i teleinformatycznej (zdalnej).
  • Jeżeli usługa wsparcia telefonicznego nie przekracza 15 minut, Klient nie ponosi opłat
  • rozliczanie usług informatycznych, serwisowych według ulgowych stawek, zgodnych z bieżącym cennikiem usług
  • pierwszeństwo w instalacji nowszych wersji oprogramowania oraz w bieżącej obsłudze serwisowej
  • do niższych stawek kosztów dojazdów Konsultantów
  • do bieżącego przekazywania informacji o nowych produktach, zmianach lub rozszerzeniach w instrukcjach użytkownika oraz zmianach wprowadzonych w istniejącym oprogramowaniu w formie elektronicznej
  • przekazanie oprogramowania gwarantującego zgodność    z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami
  • otrzymanie 10% zniżki na usługi internetowe i bezpłatnego konta poczty e-mail z ochroną antywirusową

Koszt roczny Karty Serwisowej to 20% ceny posiadanego oprogramowania i stanowisk wg aktualnego cennika w skali roku