Aktualizacje


aktualizacjePrzedstawiamy nowe zmiany w systemach IT MIKROBIT przy przejściu z wersji 6.2 do wersji 6.3
Prosimy o zapoznanie i zapraszamy do korzystania z usług informatycznych, przy zakupie Karty serwisowej.

Zmiany dotyczące wszystkich systemów:

Nowe ulepszone biblioteki – wpływają pozytywnie na szybkość i stabilność pracy
Zmiana struktur danych – zostały rozszerzone bazy

 

 • PODATKI wersja 6.3
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Nowe wydruki formularzowe;
  • nakazy alfabetycznie
  • nakazy dla współmałżonków
  • Wydruk dowodów wpłat dla wybranych współwłaścicieli
  • Decyzje jgu
 • ROZLICZENIE ZAKUPU wersja 6.3
  • Nowa deklaracja VAT-7 (wariant 12)
  • Dodatkowe konrola poprawności wprowadzanych danych
 • KSIEGOWOŚĆ BUDŻETOWA wersja 6.3
  • Eksport sprawozdań jednostek podległych do systemu Bestia w formacie XML (dodatkowy moduł)
  • Zmodyfikowano algorytm naliczania odsetek kwartalnych, aby umożliwić naliczanie przyrostowe
  • Usprawnienie edycji pozycji dokumentów
 • PLANOWANIE BUDŻETU wersja 6.3
  • Podział na składniki w realizacji budżetu, np. w wydatkach : bieżące i majątkowe – przy realizacji budżetu
 • OPŁATY wersja 6.3
  • Generowanie odsetek hipotetycznych od należności przeterminowanych kwartalnych
  • Generowanie przypisów kosztowych w momencie odebrania upomnienia
  • Ścisłe zarachowanie odpisów i wpłat wg unikalnego identyfikatora przypisów
  • Blokada przypisów po wystawieniu upomnienia lub noty odsetkowej
  • Generowanie naliczeń długoterminowych i ich realizacja
 • DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA wersja 6.3
  • Export do systemu SAGED (System Automatycznej Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej)
 • DODATKI MIESZKANIOWE wersja 6.3
  • Generowanie decyzji do dokumentu Worda/Open Office wg ustalonego szablonu
 • WODA wersja 6.3
  • Obsługa legalizacji liczników – sprawozdanie
  • Automatyczne rozrachowanie zaległości i nadpłat
  • Generowanie stanów przewidywalnych na podstawie analogicznego okresu roku ubiegłego
  • Raport zużycia według naliczeń za wybrany okres
 • SPRZEDAŻ wersja 6.3
  • Grupowe zmiany stawek VAT na kartotece indeksu towarów oraz nowe PKWiU
 • PŁACE I KADRY wersja 6.3
  • Opcja „rejestr wystawionych dokumentów”
  • Wzmocniony moduł wyrównań generujący prawidłowe kody ubezpieczeń i kwoty dla przypadków, kiedy wykonuje się wielokrotne wyrównanie lub korektę/ nie mylić z korektą ręczną operatora
 • ŚRODKI TRWAŁE wersja 6.3
  • Rozbudowany rejestr gruntów
  • Wycena środków trwałych
  • Udostępnianie wariantów wydruków według określonych parametrów
 • WYPOSAŻENIE wersja 6.3
  • Możliwość edycji nazwy
  • Możliwość wydruku etykiet uzależniony od ilości
 • PRZELEWY BANKOWE wersja 6.3
  • Rozszerzenie obsługi wyciągów