eManager-system-zarzadzania

system-zarzadzania-trescia

eManager - system zarządzania projektami

Profesjonalny system zarządzania projektami - zarządzaj projektami online i przekonaj się jakie to proste.

eManager to aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, wygodnie i na bieżąco będziesz zarządzał projektami, z każdego miejsca pracy. Zwiększaj efektywność pracy swojej i całego zespołu-usprawniając i zwiększając kontrolę pracy nad projektami.

Jak działa eManager?

 • umożliwia pracę nad projektem wielu osobom jednocześnie

 • każdy uczestnik projektu posiada własne hasło dostępu

 • umożliwia przypinanie zadań dowolnej grupie użytkowników

 • system połączony z pocztą e- mail, gdzie wiadomości na temat etapów projektu rozsyłane są na bieżąco do uczestników

 • magazynuje maile oraz pliki tworząc centralną bazę plików ułatwiając uczestnikom pracę nad projektem

 • tworzy powiązania elementów projektu o wspólnej tematyce umożliwiając łatwiejsze dotarcie do nich

 • pozwala definiować w jednym miejscu cele projektu z dokładnym opisem

 • umożliwia przypinanie do zadań dowolnych: plików, dokumentów

 • pozwala kontrolować czas: przewidywany i aktualny pracy nad projektem

 • prowadzi własny kalendarz określający: dzień, miejsce, treść wykonywanego lub planowanego zadania z podziałem na działy i przypisanego pracownika

 • umożliwia zgłaszanie istotnych informacji/ problemów z podpięciem do wybranej osoby- uczestnika projektu

 • umożliwia prowadzenie dyskusji-każde pojedyncze zadanie, zgłoszenie można na bieżąco komentować dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z pozostałymi uczestnikami

 • pozwala tworzyć raporty dotyczące zadań, zgłoszeń, dyskusji, czasu pracy nad projektem

 • posiada wygodny w użyciu interfejs