wyobory-2010

wybory-2009

skutecznyadwokat_mbnet_pl

pierre_pl

kleczkowski_com_pl

Dedykowane aplikacje internetowe


Stworzyliśmy na miarę - aplikacje wspomagające działanie w biznesie dla przedsiębiorców o wysokim prestiżu oferowanych usług.

 

KRAJOWE BIURO WYBORCZE          
Wybory  Prezydenta  RP  2010   www.prezydent2010.pkw.gov.pl
System wyborczy- wizualizacja wyników wyborów:

 • serwis generowany na podstawie danych przekazywanych do PKW ze wszystkich komisji wyborczych w terenie (w ramach sytemu tzw. Platformy Wyborczej)

 • uzewnętrznienie skomplikowanej infrastruktury teleinformatycznej, jaka pracuje na potrzeby wygenerowania serwisu

 • system aktywnych mapek z  prezentacją danych kraju, miejscowości, gminy, powiatu, obwodu.

 • witryna  podzielona na 8 zakładek - Akty prawne, Komunikaty, Organy Wyborcze, Kandydaci, Frekwencja, Wyniki, Szukaj i Wykonawca z dostępną opcją odczytu w języku angielskim

 

 • zakładka "Akty prawne"
  • Odsyła do stron w głównej witrynie PKW dotyczących przeprowadzanych wyborów, są to:
   • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   • Postanowienia, Rozporządzenia i Zarządzenia
   • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
 • zakładka "Komunikaty"
  • Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące aktualnie przeprowadzanych wyborów (obwieszczenia, komunikaty, wyjaśnienia PKW i arkusze z danymi, a także zapisy video z konferencji prasowych)
 • zakładka "Organy wyborcze"
  • dane dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej, Okręgowych i Obwodowych Komisji Wyborczych
  • kompletny wykaz obwodowych komisji wyborczych (Wyborca może odnaleźć swoją obwodową komisję wyborczą i sprawdzić np. czy jest przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych) wraz z granicami głosowania
  • prezentowane składy poszczególnych komisji obwodowych oraz protokoły z wynikami głosowania
 • zakładka "Kandydaci"
  • informacje dotyczące komitetów wyborczych oraz kandydatów na Prezydenta RP
  • prezentacja Kandydatów oraz Komitetów Wyborczych w układzie alfabetycznym pozwalają odszukać zainteresowanym odpowiedni komitet lub kandydata
 • zakładka "Frekwencja"
  • pierwsze informacje w tej części pojawią się w dniu głosowania
  • publikowane wstępne dane dotyczące frekwencji wyborczej opublikowane na podstawie komunikatów przekazanych przez obwodowe komisje wyborcze o liczbie uprawnionych i liczbie wydanych kart. Klikając w wybrany obszar mapy uzyskujemy dane o frekwencji zarejestrowanej w tym obszarze
  • frekwencja wizualizowana do poziomu powiatu za pomocą odpowiednich odcieni kolorów i osi czasu na wykresach słupkowych
  • możliwość odczytania frekwencji dla poszczególnych gmin w powiatach. możliwość uzyskania informacji o frekwencji w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców oraz o powiecie i gminie, w których frekwencja była najwyższa
  • po zamknięciu lokali wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza zleca wizualizację danych częściowych (np. wyniki wyborów po otrzymaniu i weryfikacji 10 - 20% danych z terenu i więcej). Sposób docierania do danych z wynikami odbywa się za pomocą aktywnych mapek lub tabel
 • zakładka "Wyniki"
  • wizualizacja wyników wstępnych obejmuje dane z poziomu kraju, województw, do poziomu powiatów z wyszczególnieniem listy gmin oraz kandydatów
  • możliwość sprawdzenia wyników głosowania w skali kraju, powiatu, gminy, a nawet w jego obwodzie. Odnalezienie tych informacji ułatwia system aktywnych map kraju, województw, powiatów, gmin
  • dane z obwodowych komisji wyborczych prezentowane są w formie tabelarycznej i w postaci wykresów słupkowych
  • dla każdej obwodowej komisji wyborczej zostaje udostępniona kopia protokołu głosowania
 • zakładka "Szukaj"
  • umożliwia wyszukiwanie obwodów poprzez określenie jednostki terytorialnej podając:
   • nazwę miasta lub gminy, albo wybierając kolejno województwo, powiat i gminę
   • nazwę ulicy, budynku lub miejscowości (bez numery nieruchomości) albo wybrać obwód z listy wszystkich w określonej jednostce terytorialnej

 

Zobacz poprzednie realizacje serwisów wyborczych:

Parlament Europejski 2009
www.pe2009.pkw.gov.pl

Sejm i Senat 2007
www.wybory2007.pkw.gov.pl

Sejm i Senat 2005
www.wybory2005.pkw.gov.pl

Wybory Prezydenta RP 2005
www.prezydent2005.pkw.gov.pl

 

SkutecznyAdwokat  strona: http://skutecznyadwokat.mbnet.pl
Aplikacja posiada:

 • katalog prawników z możliwością ich komentowania i oceniania

 • katalog baz placówek: sądów, jednostek policji, prokuratur

 • rozbudowaną wyszukiwarkę internetową

 

Pierre Polska strona: http://pierre.pl
Aplikacja:

 • umożliwia zamieszczanie kuponów dla klientów Pierre

 • umożliwia umieszczanie wybranej ilości kuponów, czasu ich trwania

 • posiada zintegrowany system mailowy podłączony wewnętrznie i zewnętrznie

 • posiada integrację z płatnościami

 

Kleczkowski Nieruchomości  strona: http://kleczkowski.com.pl
Aplikacja posiada:

 • rozbudowany katalog ofert nieruchomości

 • katalog nieruchomości obserwowanych

 • rozbudowaną wyszukiwarkę internetową

 • możliwość wyliczenia orientacyjnego kosztu nieruchomości