System ewidencji spraw

 

Oferujemy również Państwu możliwośc integracji BIP z rozbudowany system Ewidencji  wszelkich spraw w instytucji z szczegółową historią danej sprawy.

System ewidencji spraw umożliwia export do systemu mBIP wybranych informacji tak aby umożliwić klientom zdalne (poprzez stronę internetową) sprawdzenia obecnego statusu jego sprawy w urzędzie.

Oprogramowanie pracuje niezależnie od systemu mBIP tak więc nie wymaga stałego dostępu do internetu.

mBIP

mBIP jest to specjalny system CMS (Content Management System) pozwalający podmiotom wykonującym zadania publiczne oraz władzom publicznym na zbudowanie własnych stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej - BIP, do stworzenia których są one zobowiązane na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że zaproponowana przez nas forma publikacji informacji publicznych będzie dla Państwa łatwa i nieskomplikowana co pozwoli Państwu na pełne dostosowanie swojej działalności do wymogów jakie w dniu 1 lipca 2003 roku zostały nałożone przez ustawodawcę.

Oferujemy Państwu autorski system mBIP zawierający:

 • rozbudowany system CMS (Content Management System) pozwalający na dowolne budowanie stron z wielu elementów (tekstów, grafiki, załączników),

 • dowolną budowę i rozbudowę menu,

 • prezentację historii zmian na stronach, itp.,

 • możliwość samodzielnego tworzenia kopii zapasowych oraz wszystkich plików umieszczanych w systemie mBIP,

 • spełniający wszystkie wymogi formalno-prawne,

 • łatwy w obsłudze, nawet dla pracowników bez przygotowania informatycznego,

 • nie wymagający żadnego specjalistycznego oprogramowania, wystarczy dowolna przeglądarka internetowa np. Internet Explorer,

  zapewnia możliwość prezentowania dokumentów w różnych formatach, w tym zeskanowanych obrazów (konieczne np. przy oświadczeniach majątkowych urzędników),

 • w ramach tworzenia stron Biuletynu oferujemy również pakiet szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za BIP,

 • możliwość dostosowania wyglądu systemu mBIP do istniejącego serwisu jednostki samorządowej,

 

Bip - Biuletyn Informacji PublicznychBip - Biuletyn Informacji Publicznych