Outsourcing IT i wsparcie techniczne

Podpisz umowę na stałą opiekę serwisową sprzętu i sieci komputerowych

 

Kompleksowe usługi i gwarantowana opieka nad całą infrastrukturą informatyczną Twojego miejsca pracy - dostosowujemy dział IT do potrzeb klienta.

Wsparcie techniczne / Serwis

serwis_duzy

Udzielamy fachowych konsultacji technicznych dla przedsiębiorstw i administracji.
Świadczymy szerokie usługi z zakresu serwisu urządzeń komputerowych, okablowania, sieci itp.- począwszy od diagnozy usterki poprzez naprawę, modernizację i rozbudowę jednostek centralnych. Instalujemy, konfigurujemy oraz poddajemy dogłębnej optymalizacji systemy operacyjne i usuwamy problemy wszystkich rodzajów aplikacji. Zapewniamy odzyskanie danych z uszkodzonych nośników.

 

Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem Punktu Serwisowego Hewlett-Packard (APS)

świadczymy usługi w zakresie serwisu pogwarancyjnego wszystkich urządzeń HP.

 

 • USŁUGI DORAŹNEJ OPIEKI TECHNICZNEJ
  • naprawy
  • konserwacje
  • rozbudowy i przebudowy
  • konfiguracja sieci, sprzętu
  • projekty i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania
  • aktualizacja oprogramowania
  • dbałość o bezpieczeństwo danych
  • opracowanie ideologii wykonywania kopii zapasowych na sprzęcie Klienta
  • szybka reakcja serwisowa w przypadku awarii
  • przeszkolenie w zakresie kopii bezpieczeństwa
 • USŁUGI FISKALNE
  • fiskalizacja urządzeń
  • przegląd
  • przygotowujemy do pracy odpowiednie urządzenie i szkolimy w zakresie jego obsługi
  • kontrolujemyprzypominając o obowiązkowych przeglądach okresowych
 • AUDYT INFORMATYCZNY I LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA
  • jesteśmy niezależnym audytorem zewnętrznym. Przeprowadzony przez nas audyt pozwoli, aby użytkowany sprzęt i programy były wykorzystywane efektywnie
  • nasze procedury audytorskie są w pełni zgodne z zaleceniami BSA (BUSINESS SOFTWARE ALIANCE)
  • posiadamy liczne certyfikaty (Licencjonowanie Microsoft dla małych i średnich przedsiębiorstw, Audyt i inwentaryzacja oprogramowania w systemie SoftwareCheck, Licencja Software Assets Management) świadczące o wysokich kwalifikacjach i doświadczenie w zakresie zarządzania i ewidencji zasobami informatycznymi
  • współpracujemy z czołowymi stowarzyszeniami, do których należy między innymi PRO (Polski Rynek Oprogramowania)
  • umożliwiamy pełny zakres obsługi technicznej i szkoleniowej
  • wykonujemy inwentaryzację oraz analizujemy zgodność z posiadanym oprogramowaniem oraz planowanymi zakupami
  • doradzamy, w jaki sposób najkorzystniej zarządzać istniejącą bazą
  • przekazujemy raporty wynikowe z audytu informatycznego w formie pisemnego dokumentu
  • w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie korzystania przez firmę licencji, wskazujemy sposoby ich eliminacji
  • służymy poradą i pomocą związaną ze sposobami licencjonowania produktów i formami zakupu oprogramowania
  • oprogramowanie audytorskie, szczegółowe informacje znajdziesz na http://www.uplook.pl
 • ZABEZPIECZENIA SIECI LOKALNEJ (FIREWALL)
  • Instalacja oprogramowania firewall poprzedzona jest wstępną analizą potrzeb organizacji. Budowa polityki zabezpieczenia sieci wewnętrznej realizowana jest w następujących etapach:
   1. Określenie wymagań użytkowników lokalnych w zakresie-korzystania z usług sieci Internet
   2. Weryfikacja wymagań użytkowników lokalnych
   3. Określenie zakresu usług sieci prywatnej dostępnych dla użytkowników sieci Internet
   4. Weryfikacja udostępnianych usług sieci prywatnej
   5. Zatwierdzenie przyjętej koncepcji
   6. Wdrożenie Szkolenia użytkowników (jeżeli jest to konieczne)

Pomożemy w organizacji inwestycji na terenie Polski, kończąc na wykonaniu infrastruktury IT i pełnym outsourcingu działu IT

Outsourcing IT

wsparcie-techniczneWyprzedź swoja konkurencję
i powierz decyzje w sprawie infrastruktury informatycznej w ręce naszych specjalistów. Podniesiemy bezpieczeństwo Twojej organizacji- będziesz lepiej zarządzał działalnością i ograniczysz swoje koszty stałe.

Reagujemy szybko na zgłoszone problemy sieci komputerowych, sprzętu oraz oprogramowania. Zajmujemy się okresowymi przeglądami, kontrolą i gruntowną konserwacją. Prowadzimy okresową archiwizację danych, profilaktykę antywirusową, raporty stanu technicznego sprzętu. Zapewniamy stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych. Przeprowadzamy aktualizację oprogramowania.

Już dziś skonsultuj się z nami w sprawie projektu planów rozwoju systemu informatycznego w Twoim dziale IT.


Jeżeli posiadasz własny dział IT i potrzebujesz wsparcia lub nie masz własnych informatyków to nasza oferta jest dla Ciebie.


 • ADMINISTRACJA INFRASTRUKTURĄ IT
  • konfiguracja i administracja serwerów
  • administracja urządzeniami sieciowymi
  • administracja siecią rozległą
  • usuwanie problemów związanych z oprogramowaniem, systemami operacyjnymi, sieciami, sprzętem; bezpieczeństwo danych
  • systemy antywirusowe i systemy backupu
  • Help desk - doradztwo informatyczne, techniczne, internetowe związane z infrastrukturą Klienta
  • konserwacja, modernizacja sprzętu
  • konfiguracja, optymalizacja systemu operacyjnego
  • szczegółowa pomoc techniczna w sytuacjach awaryjnych serwerów komunikacyjnych lub łącz teleinformatycznych
 • MONITORING INFRASTRUKTURY IT
  • stałe badanie wszystkich urządzeń obsługujących protokół SNMP przy pomocy specjalistycznego oprogramowania monitorującego (wdrożenie i zainstalowanie na sprzędzie Klienta
  • analiza alarmów systemu monitorującego, klasyfikowanie awarii oraz podejmowanie decyzji o sposobie rozwiązania problemu
  • opieka nad zabezpieczeniami sieci teleinformatycznej polegającej na stałym monitoringu stanu i aktualności zabezpieczeń urządzeń sieciowych
  • analiza aktualnych pakietów oprogramowania serwerowego i upgrade serwerów komunikacyjnych,jak i oprogramowania urządzeń sieciowych
  • analiza zasadności aplikowania i aplikowania aktualizacji, łat i poprawek do serwerów systemowych
  • cykliczna analiza logów sieci teleinformatycznej i informowanie Klienta o niestandardowychzapisach logów

 

Sprawdź czego potrzebujesz

Sprzęt i oprogramowanie

Zakres wykonywanych usług:

 • usługi kompleksowego outsourcingu IT, zastąpienie i/lub uzupełnienie działu IT klienta przez naszych pracowników
 • administracja i zarządzanie infrastrukturą serwerową
 • kompleksowa administracja infrastrukturą IT
 • doradztwo techniczne związane z infrastrukturą klienta
 • instalacje, konfiguracja i administracja systemami serwerowymi i sieciami
 • zabezpieczenia sieci komputerowych
 • sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, oprogramowania imateriałów eksploatacyjnych
 • instalacja, konfiguracja, optymalizacja systemów operacyjnych
 • doradztwo internetowe w zakresie użytkowanych aplikacji internetowych i ich bezpieczeństwa
 • usługi informatyczne autorskich rozwiązań informatycznych MIKROBIT: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, teleinformatyczne (obsługa zdalna), wdrożenia, szkolenia, nadzór autorski i merytoryczny nad pracą systemu
 • serwis sprzętu komputerowego
 • serwis kas fiskalnych
 • diagnoza uszkodzeń sprzętu i sieci komputerowych
 • diagnozowanie i usuwanie problemów z oprogramowaniem i systemami operacyjnymi
 • konserwacja sprzętu komputerowego
 • modernizacje i rozbudowy komputerów, serwerów
 • relokacja serwerów i urządzeń aktywnych
 • audyt informatyczny i audyt legalności oprogramowania

REFERENCJE

(...) wykonywał naprawy i przebudowy sprzętu komputerowego w oddziale lubelskim naszej firmy.

Do czynności serwisowych należało ponad to :

 • naprawa urządzeń drukujących;
 • przebudowa sieci komputerowej;
 • upgrade oprogramowania.

Ze względu na sprawną, rzetelną i profesjonalną współpracę, możemy wystawić firmie MIKROBIT Sp. z o. o., bardzo pozytywną ocenę i polecić jej usługi innym firmom

ORLEN

Więcej… Zobacz inne referencje...