MS Outlook - IMAP + SSL

1. Konfiguracja podstawowa

Podstawowa konfiguracja konta jest bardzo podobna do konfiguracji bez SSL. Dodatkowa czynność jaką należy wykonać aby korzystać z połączenia SSL została przedstawiona poniżej.

2. SSL

Przechodzimy na zakładkę Zawansowane. Zaznaczamy Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) dla obydwu serwerów (poczty przychodzącej i wychodzącej) oraz wpisujemy numery portów: dla Serwera przychodzącego (IMAP) - 993, dla Serwera wychodzącego - 465. Następnie klikamy OK.

3. Zakończ

Powinniśmy teraz zobaczyć ekran z gratulacjami (jak na załączonym obrazku). Możemy teraz zakończyć działanie kreatora konfiguracji konta (przycisk Zakończ).