MS Outlook - IMAP

1. Jak dodać konto

Konfiguracja MSO

W pierwszej kolejności należy uruchomić program Microsoft Outlook a następnie wybrać opcję "Konta e-mail..." z górnego menu tak jak to zostało przedstawione na załączonym obrazku.

2. Typ konta

Konfiguracja MSO

Następnie wybieramy opcję "Dodaj nowe konto e-mail" i klikamy na przycisku Dalej.

3. Typ serwera

Konfiguracja MSO

Wybieramy IMAP i klikamy OK .

4. Ustawienia konta

Konfiguracja MSO

Należy wypełnić wszystkie pola jak pokazano na załączonym rysunku, a następnie wybrać Więcej ustawień ... Jeśli opcja "Zapamiętaj hasło" nie zostanie zaznaczona, wówczas program bedzie o nie pytał przy każdej próbie odebrania lub wysłania wiadomości.

5. Serwer wychodzący

Konfiguracja MSO

Zaznaczamy pole Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia i wybieramy pole Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, lub podane danę będą nieprawidłowe, wówczas wysyłanie poczty nie będzie możliwe.

6. Połączenie z internetem

Konfiguracja MSO

Przechodzimy na zakładkę Połączenie i w zależności od posiadanego połączenia z siecią Internet wybieramy odpowiednią opcję. Natępnie Klikamy OK.

7. Ustawienie ścieżki do folderu głównego

Konfiguracja MSO

Przechodzimy na zakładkę Zaawansowane. Tam podajemy jako ścieżkę do folderu głównego katalog "INBOX". Dzięki temu w programie pocztowym będziemy widzieli pocztę przychodzącą w folderach Skrzynka odbiorcza. W przypadku braku zdefiniowania ścieżki do folderu głównego poczta również będzie przesyłana, ale wyświetlana w programie będzie w nadrzędnym katalogu INBOX.

8. Zmiana domyślnego portu SMTP - dla osób łączących się z internetem przez usługi TPSA

Konfiguracja MSO

W zakładce "Zaawansowane -> Numery portów serwera" przy poczcie wychodzącej (SMTP) należy zmienić domyślny port 25 na port 587.

9. Zakończenie

Konfiguracja MSO

Powinniśmy teraz zobaczyć ekran z gratulacjami (jak na załączonym obrazku). Możemy teraz zakończyć działanie kreatora konfiguracji konta (przycisk Zakończ).