MS Outlook - POP3 + SSL

1. Konfiguracja podstawowa

Podstawowa konfiguracja konta jest bardzo podobna do konfiguracji bez SSL. Dodatkowa czynność, jaką należy wykonać, aby korzystać z połączenia SSL, została przedstawiona poniżej.

2. SSL

Przechodzimy na zakładkę Zawansowane. Zaznaczamy Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) dla obydwu serwerów (poczty przychodzącej i wychodzącej) oraz wpisujemy numery portów: dla Serwera przychodzącego (POP3) - 995, dla Serwera wychodzącego(SMTP) - 465. Następnie klikamy OK.

3. Zakończenie

Powinniśmy teraz zobaczyć ekran z gratulacjami (jak na załączonym obrazku). Możemy teraz zakończyć działanie kreatora konfiguracji konta (przycisk Zakończ).