MS Outlook - POP3

1. Jak dodać konto

W pierwszej kolejności należy uruchomić program Microsoft Outlook, a następnie wybrać opcję "Konta e-mail..." z górnego menu tak jak to zostało przedstawione na załączonym obrazku.

2. Typ konta

Następnie wybieramy opcję "Dodaj nowe konto e-mail" i klikamy na przycisku Dalej.

3. Typ serwera

Wybieramy POP3 i klikamy Dalej.

4. Ustawienia konta

Należy wypełnić wszystkie pola jak pokazano na załączonym rysunku a następnie wybrać Więcej ustawień ... Jeśli opcja "Zapamiętaj hasło" nie zostanie zaznaczona, wówczas program bedzie o nie pytał przy każdej próbie odebrania lub wysłania wiadomości.

5. Serwer wychodzący

Zaznaczamy pole Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia i wybieramy pole Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, lub podane danę będą nieprawidłowe, wówczas wysyłanie poczty nie będzie możliwe.

6. Połączenie z Internetem

Przechodzimy na zakładkę Połączenie i w zależności od posiadanego połączenia z siecią Internet wybieramy odpowiednią opcję. Natępnie Klikamy OK.

7. Zmiana domyślnego portu SMTP - dla osób łączących się z internetem przez usługi TPSA

W zakładce "Zaawansowane -> Numery portów serwera" przy poczcie wychodzącej (SMTP) należy zmienić domyślny port 25 na port 587.

8. Zakończenie

Powinniśmy teraz zobaczyć ekran z gratulacjami (jak na załączonym obrazku). Możemy teraz zakończyć działanie kreatora konfiguracji konta (przycisk Zakończ).