Powiatowy Urząd Pracy

"Firma MIKROBIT Sp. z o. o. w Lublinie, ul. Zana 39 wygrała postępowanie o zrealizowanie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w roku 2004 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku. Wartość zamówienia wynosiła 91 352,01 zł.

"MIKROBIT" jest profesjonalną firmą, dobrze przygotowaną do realizacji w/w zadań. Posiada wykwalifikowaną kadrę oraz wszystkie niezbędne certyfikaty.

Z realizacji umowy wywiązała się  rzetelnie i fachowo. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania została zrealizowana profesjonalnie i terminie określonym w umowie."