ORLEN

Z przyjemnością poświadczamy, iż od roku 2001 współpracujemy z serwisem firmy MIKROBIT Sp. z o. o. 20-601 Lublin, ul. Zana 39, który w tym czasie wykonywał naprawy i przebudowy sprzętu komputerowego w oddziale lubelskim naszej firmy.

Do czynności serwisowych należało ponad to :

  • naprawa urządzeń drukujących;
  • przebudowa sieci komputerowej;
  • upgrade oprogramowania.

Ze względu na sprawną, rzetelną i profesjonalną współpracę, możemy wystawić firmie MIKROBIT Sp. z o. o., bardzo pozytywną ocenę i polecić jej usługi innym firmom.