Telekomunikacja Polska Obszar Pionu Sieci w Lublinie

Telekomunikacja Polska Obszar Pionu Sieci w Lublinie informuje, że firma MIKROBIT Sp. z o. o. dostarczyła w ramach zawartego porozumienia pomiędzy stronami zaawansowany system zasilania awaryjnego UPS - macierz zasilającą firmy APC model Symmetra PX.

System składał się z dwóch kompletów macierzy zasilających zainstalowanych i uruchomionych dla potrzeb obsługi systemów teleinformatycznych. Model UPS Symmetra PX jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ochrony zasilania w skali światowej. Jednocześnie stwierdzamy, że firma mikroBIT Sp. z o. o. wykonała niezbędną instalacje zasilającą dla dostarczonych urządzeń.

Dostawa oraz instalacja urządzeń przebiegała sprawnie i została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Uruchomienie i odbiór systemu nastąpił zgodnie z oczekiwanym terminem zawartym w kontrakcie oraz jego warunkami.

Polecamy firmę mikroBIT Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego partnera w zakresie dostaw zaawansowanych technologii informatycznych.