Inteligo Financial Services S.A.

Poświadczamy, iż w latach 2003-2006, firma MIKROBIT Sp. z o. o. dostarczyła sprzęt oraz wykonała usługi o łącznej wartości kontraktu zbliżonej do kwoty 800 000 PLN. Przedmiotem kontraktu były dostawy sprzętu komputerowego, dostawy zaawansowanych rozwiązań zasilania rezerwowego oraz prace instalatorskie związane z infrastrukturą sieciową.

Wszystkie wymagane dostawy i prace związane z realizacją kontraktu zostały wykonane należycie, przy zachowaniu staranności oraz z zapewnieniem wysokiego poziomu obsługi technicznej i logistycznej.