Aktualizacja systemów BeSTi@ oraz SJOBeSTi@

Firma MIKROBIT, wychodząc naprzeciw prośbom klientów, oferuje usługę aktualizacji serwerów SQL i oprogramowania na stacjach roboczych w związku z rekomendacją Ministerstwa Finansów dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa systemów.

Ze względu na zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft m.in. dla systemu Windows XP oraz MS SQL 2005 z końcem III kwartału 2015 r. planowana jest aktualizacja systemów BeSTi@ oraz SJOBeSTi@, która nie będzie współdziałać z w/w produktami. Aktualizacje podyktowane są w szczególności koniecznością wyeliminowania systemów, które z uwagi na brak aktualizacji stanowić będą poważne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników systemu BeSTi@.

Uruchamiając system BeSTi@ może pojawić się komunikat o potrzebie aktualizacji serwera SQL:
"Ministerstwo Finansów rekomenduje dokonanie możliwie jak najszybszego przejścia na platformy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa spełniające poniższe minimalne wymagania:
- MS Windows 7- system operacyjny stacji roboczej z zainstalowanym komponentem Microsoft.NET Framework w wersji 4.5,
- MSSQL Server 2008 R2 - serwer bazy danych,
- MS Windows Server 2008 R2 - system operacyjny serwera / o ile jest wykorzystywany/
Bez instalacji powyższych komponentów praca z systemami BeSTi@ nie będzie możliwa”.

Aktualizacja powinna być wykonana najpóźniej do końca września 2015r. Firma MIKROBIT wykonuje aktualizację serwera SQL, tak by spełniał w/w wymogi.

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (81 528 03 51) lub zgłoszenie w systemie http://pomoc.mikrobit.pl