Wybory-PREZYDENT RP 2010- nasza wizualizacja wyników

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze oddały do dyspozycji wyborców serwis internetowy wyników wyborów pod adresem www.prezydent2010.pkw.gov.pl.

Przedmiotem zamówienia wg umowy zawartej dnia 15 kwietnia 2010 między KBW a MIKROBIT było: "wykonanie, wdrożenie i administrowanie na infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego serwisu internetowego wyborów Prezydenta RP 2010r…". Serwis będzie generowany na podstawie danych przekazywanych do PKW ze wszystkich komisji wyborczych w terenie (w ramach sytemu tzw. Platformy Wyborczej).

Witryna podzielona jest na 8 zakładek - Akty prawne, Komunikaty, Organy Wyborcze, Kandydaci, Frekwencja, Wyniki, Szukaj i Wykonawca z możliwością łatwego poruszania się po nich i wydobywania informacji z dostępną opcją odczytu ich w języku angielskim.

W serwisie są umieszczone:

zakładka „ Akty prawne”

Odsyłają do odpowiednich stron w głównej witrynie PKW dotyczących przeprowadzanych wyborów, są to:

zakładka ,, Komunikaty’’

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące aktualnie przeprowadzanych wyborów (obwieszczenia, komunikaty, wyjaśnienia PKW i arkusze z danymi, a także zapisy video z konferencji prasowych)

 

zakładka „Organy wyborcze”

  • dane dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej, Okręgowych i Obwodowych Komisji Wyborczych
  • kompletny wykaz obwodowych komisji wyborczych (Wyborca będzie mógł odnaleźć swoją obwodową komisję wyborczą i sprawdzić np. czy jest przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych) wraz z granicami głosowania. W serwisie będą również prezentowane składy poszczególnych komisji obwodowych oraz protokoły z wynikami głosowania w miarę ich napływu po zamknięciu lokali wyborczych

 

zakładka „Kandydaci” (informacje dotyczące komitetów wyborczych oraz kandydatów na Prezydenta RP)

  • Prezentacja Kandydatów oraz Komitetów Wyborczych w układzie alfabetycznym pozwalają odszukać zainteresowanym odpowiedni komitet lub kandydata

 

zakładka „Frekwencja”

  • pierwsze informacje w tej części pojawią się w dniu głosowania, tj. 20 czerwca. Będą tam publikowane wstępne dane dotyczące frekwencji wyborczej opublikowane na podstawie komunikatów przekazanych przez obwodowe komisje wyborcze o liczbie uprawnionych i liczbie wydanych kart. Dane te będą publikowane trzykrotnie około godziny 8.00, 13.00 i 17.00. Klikając w wybrany obszar mapy uzyskamy dane o frekwencji zarejestrowanej w tym obszarze. Frekwencja będzie wizualizowana do poziomu powiatu za pomocą odpowiednich odcieni kolorów i osi czasu. Na wykresach słupkowych można będzie odczytać frekwencję dla poszczególnych gmin w powiatach. Ponadto będzie można uzyskać informacje o frekwencji w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców oraz o powiecie i gminie, w których frekwencja była najwyższa. Po zamknięciu lokali wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza zleci wizualizację danych częściowych (np. wyniki wyborów po otrzymaniu i weryfikacji 10 – 20% danych z terenu i więcej). Sposób docierania do danych z wynikami wstępnymi będzie odbywał się za pomocą aktywnych mapek lub tabel

 

zakładka ”Wyniki”

  • Wizualizacja wyników wstępnych obejmie dane z poziomu kraju, województw, do poziomu powiatów z wyszczególnieniem listy gmin oraz kandydatów.

 

Z upływem czasu od zamknięcia lokali wyborczych będzie prezentowana coraz większa ilość danych, aż do oficjalnego komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącego końcowych wyników wyborów, po którym dane w całości zostaną udostępnione w serwisie internetowym.

W serwisie na bieżąco, w miarę spływu protokołów z komisji obwodowych, będzie można obejrzeć zestawienie wyników głosowania w obwodzie będące kopią sporządzonego przez komisję obwodową protokołu.

W końcowej wizualizacji wyników wyborów ( po ogłoszeniu oficjalnych wyników) wyborca będzie mógł sprawdzić jak głosowano w skali kraju, powiatu, gminy a nawet w jego obwodzie. Odnalezienie tych informacji ułatwia system aktywnych map kraju – województw – powiatów – gmin. Dane z obwodowych komisji wyborczych będą prezentowane w formie tabelarycznej i wykresów słupkowych a dla każdej obwodowej komisji wyborczej będzie dostępna kopia protokołu głosowania

zakładka ,,Szukaj’’

Umożliwia wyszukiwanie obwodów poprzez określenie jednostki terytorialnej podając:

  1. nazwę miasta lub gminy, albo wybierając kolejno województwo, powiat i gminę.
  2. nazwę ulicy, budynku lub miejscowości (bez numery nieruchomości) albo wybrać obwód z listy wszystkich w określonej jednostce terytorialnej.

 

Internauta, który odwiedzał stronę przed publikacją danych, zaznajamiając się ze sposobem docierania do informacji w łatwy sposób dotrze do wyników wyborów dla miejscowości, kandydatów, którzy go interesują, wykorzystując przyjazny interfejs serwisu.

System aktywnych mapek wspomoże docieranie do informacji w sposób geograficzny z prezentacją danych do poziomu pojedynczej gminy. Kliknięcie w nazwisko kandydata doprowadzi nas do wyświetlenia wyników tego kandydata w danym regionie. Gościom zagranicznym przygotowaliśmy wersję anglojęzyczną serwisu z tłumaczeniem menu i pozycji tabel z danymi. Jeśli dane do stron nie będą jeszcze gotowe do publikacji wyświetlony zostanie komunikat z systemu wizualizacji o braku strony.